*بانک جامع اطلاعاتی صهیونیسم*

مرجع معرفی و نقد معارف آیین یهود، مبانی صهیونیسم و سیاست های رژیم اسرائیل
آخرین نظرات
  • ۱۶ اسفند ۹۵، ۲۱:۱۲ - سیامک پور اسد
نویسندگان

 در این فصل ذیل سه گفتار تاریخ بنی اسرائیل از لحظه ی اتمام آخرین عذاب از عذاب های 6 گانه، تا خروج کامل ایشان و عبور از نیل را مورد مطالعه قرار خواهیم داد. در ذکر این روایات تاریخی تورات و قرآن باهم اختلافاتی دارند. ما در این فصل این اختلافات را برجسته نموده و با تحلیل میزان صحت و سازگاری آن ها با عقل میزان اعتبار تورات و قرآن را سنجیده و باهم مقایسه کرده ایم.

سید ابوالفضل ساقی

 در این فصل طی 2 گفتار عذاب های نازل شده بر فرعونیان، و مقدمات خروج بنی اسرائیل از مصر را مورد مطالعه قرار خواهیم داد. علاوه بر این مقایسه ای خواهیم داشت بین آنچه که قرآن در این باره ذکر کرده و آنچه که تورات نقل می کند.

سید ابوالفضل ساقی

در این فصل ماجرای بازگشت موسی از مدین به مصر و تلاش او برای هدایت فرعونیان، مقابله ی او با ساحران فرعون و داستان ایمان آوردن و کشته شدن آسیه را طبق آیات تورات و قرآن می خوانیم.

سید ابوالفضل ساقی

بعثت حضرت موسی - فاخلع نعلیک - انک بالواد المقدس طوبی - رسالت حضرت موسی - رب اشرح لی صدری - همراهی هارون با موسی در امر رسالت - موسی - درخت آتشین درخت طور

موسی چگونه با صفورا، دختر حضرت شعیب آشنا شده و با او ازدواج نمود؟آیا فرعونی که موسی به مقابله با او برخواست همان فرعونی بود که موسی را بزرگ کرد یا فرزند او بود؟ موسی چطور مبعوث شد؟ خدا در شب بعثت به موسی چه گفت؟این ها سوالاتی است که در این فصل به آن ها پاسخ داده می شود.

سید ابوالفضل ساقی

در این فصل در سه گفتار شرایط سیاسی و وقایع دوران ولادت و کودکی حضرت موسی تا خروج ایشان از مصر را مورد مطالعه قرار می دهیم .ضمن بیان تاریخ ، موارد اختلافی بین قرآن و تورات در ذکر وقایع تاریخی را نیز مورد اشاره قرار خواهیم داد .

سید ابوالفضل ساقی

یهودی کیست؟یهودی بودن ریشه در نژاد دارد یا مذهب و عقیده؟؟ آیا انتساب نژاد پرستی به آیین یهودیت یک تهمت نارواست؟؟ این ها سوالاتی بس عمیق و ریشه دار بوده و پاسخ به آن ها و نیز «تعریف فرد یهودی» همواره مورد اختلاف ادیان شناسان ، یهود پژوهان و حتی علما و فقهای یهود بوده است .

در این مقاله بر آنیم تا تعاریف گوناگون از لفظ «یهودی» را بیان کنیم و آنگاه با نقدی منصفانه و علمی و البته با ذکر مستنداتی از تورات ، تلمود و قرآن کریم تعریف دقیق و روشنی از نژاد و هویت «فرد یهودی» ارائه کنیم .

سید ابوالفضل ساقی

 برخی اعیاد یهود دارای صبغه دینی و مذهبی بوده اما نامی از آن ها در تورات و سایر کتب مقدس نیست. این اعیاد توسط بزرگان یهود به مناسبت های مختلف وضع شده و یهودیان به گرامیداشت آن ایام و انجام مراسمات خاصی سفارش شده اند . در این مقاله این دسته از اعیاد را اعیاد ابداعی نام نهادیم .

اعیاد ابداعی عبارتند از عید حنوکا و عید پوریم که در دو گفتار توضیح و توضیع و آداب و رسوم خاص هریک را تبیین و تشریح خواهیم نمود .

سید ابوالفضل ساقی
شبات - عید شبات - عید شنبه یهود - اعیاد یهودی - تعطیلی یهودیان - احکام شنبه در دین یهود - ایام خاص یهودیان

علاوه بر اعیاد پسح ، شاعووت ، سوکوت ، روش هشانا و کیپور ، دو عید دیگر نیز در تورات آمده و آداب و رسوم خاصی بر آن مترتب شده که در طبقه بندی خاصی جای نمی گیرند لذا این دو عید را تحت عنوان سایر اعیاد مذکور در تورات قرار دادیم .
در این فصل در دو گفتار این دو عید را مورد مطالعه قرار خواهیم داد

سید ابوالفضل ساقی
شوفار - - شوفار چیست عید پسح - عید کیپور - روش هشانا - اعیاد یهودی - اعیاد اسرائیل - عید شاعووت - عید سوکوت - شیپور یهودی

 عید کیپور و روش هشانا از اعیاد بسیار مهم و کلیدی قوم یهود است. از این رو به آن ها ، اعیاد یامیم نورائیم (بمعنای روزهای مقدس و پر ابهت)می گویند. در دو گفتار این اعیاد را تعریف و آداب و رسوم خاص هرکدام را بیان خواهیم کرد.

سید ابوالفضل ساقی


 در تورات درباره اعیاد سه گانه چنین آمده است:«سه بار در سال برای من جشن بگیر ... »این سه عید به ترتیب ذکر شده در متن تورات عبارتند از: جشن پسح، جشن شاووعُوت و جشن سوکوُت. در این فصل در سه گفتار، آداب و رسوم مربوط به اعیاد سه گانه را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

سید ابوالفضل ساقی